RSS Feed

Om Fredag

Fredag är en veckodag som i Norden är, enligt vissa forskare, uppkallad efter den fornnordiska guden Odens hustru Frigg. Andra forskare menar dock att den uppkallats efter gudinnan Freja, som eventuellt var samma gudinna som Frigg.

Läs mer på Wikipedia

Inga kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.